Individuele therapie

Acceptance & Commitment Therapy (ACT)

In de therapie ga je met de therapeut in gesprek over wat jij écht belangrijk vindt in je leven. Met de ACT methode leer je om op een flexibele manier om te gaan met obstakels en belemmeringen die je tegenkomt in je leven, zodat je je aandacht kunt richten op waardevolle dingen en bewuster te leven. ACT is een vorm van therapie, waarbij je niet alleen leert door met je hoofd bezig te zijn, maar je ook leert door te ervaren. De rode draad is het doel van ACT, namelijk:

Jou helpen meer vrijheid in je leven te realiseren om voluit te kunnen leven

De A staat voor acceptatie, je leert vervelende gevoelens en gedachten te accepteren en er niet langer tegen te vechten. Zo ontstaat er tijd voor de ‘C-kant’. De C staat voor commitment; je gaat weer doen wat écht belangrijk voor jou is. Je gaat actief aan de slag met acties, die jouw leven waardevoller maken. Het uiteindelijke doel is om flexibel om te gaan met de problemen die je tegenkomt, zodat je tijd kunt besteden aan dingen die echt belangrijk voor jou zijn.

ACT is onderverdeeld in drie thema’s: Hoofd, Lijf en Hart. Binnen het thema Hoofd gaan we onderzoeken wat je brein allemaal aan gedachten produceert, en vooral ook: Hoe je daar wat meer afstand van kunt nemen. Daarnaast gaan we onderzoeken hoe jouw hoofd in het dagelijks leven vermijdt en controleert. ACT werkt vanuit het hier-en-nu en maakt gebruik van aandachts-oefeningen (mindfulness), metaforen, thuisopdrachten en acceptatie-oefeningen. Gezamenlijk zorgen de oefeningen en metaforen voor meer mentale veerkracht.